Διασφάλιση ποιότητας

Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε!
Όλα τα όργανα υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό κατασκευής οργάνων, από την αρχή της παραγωγής έως την τελική παράδοση.
Ειδικοί σε προϊόντα και υπηρεσίες εξετάζουν προσεκτικά κάθε όργανο για βέλτιστη λειτουργικότητα, ήχο και ρύθμιση.

Ενδιαφερόμαστε για τα όργανά σας! 

Με την κατάλληλη φροντίδα και προσοχή μπορείτε να διατηρήσετε την αξία και την άριστη απόδοση του οργάνου σας.
Βέλτιστη υγρασία, σωστή μεταφορά και αποθήκευση έχουν ζωτική σημασία στην εξασφάλιση της μακροβιότητα του οργάνου σας..